mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

AQUA INŻYNIERIA - Projekty sieci wodnokanalizacyjnych

Nasz zespół tworzy kadra projektantów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem oraz grupa młodych inżynierów, co gwarantuje projektowanie na najwyższym poziomie. Oferujemy Państwu opracowania oparte na nowoczesnych technologiach i sprawdzonych rozwiązaniach.

Projektujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

Ponieważ współpracujemy z Konstruktorami, Architektami, Drogowcami i Elektrykami zapewniamy Państwu kompleksową obsługę - oferujemy projekty wielobranżowe.

Zaprojektujemy dla Ciebie:

Aktualności

Projekt Kawka - dotacje z budżetu gminy Wrocław na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne... kliknij i czytaj szczegóły. Zapraszamy do współpracy !

Zapraszamy do współpracy z nami!

Oferta

AQUA INŻYNIERIA > obszar działania

 • gospodarka wodno-ściekowa, czyli: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przyłącza, przepusty, instalacje sanitarne,
 • gaz: sieć i przyłącza, instalacje gazowe,
 • drogi i zjazdy.

AQUA INŻYNIERIA > nasza oferta

 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Studia wykonalności
 • Operaty wodno-prawne
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Doradztwo techniczne i ekspertyzy
 • Świadectwa energetyczne
 • Operaty dendrologiczne

Przyłącze: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe

Jeśli rozpoczynasz budowę domu i nie masz jeszcze projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej to nasi Projektanci wykonają dla Ciebie dokumentację techniczną. Projekt przyłącza podlega jedynie zgłoszeniu, przez co okres oczekiwania na zezwolenie wbicia przysłowiowej łopaty jest zdecydowanie krótszy niż przy sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Aqua Inżynieria - projekty przyłącz Kompleksowo oczywiście opracujemy również zagospodarowanie wód deszczowych -w zależności od warunków lokalnych - odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, rowu (wymagane pozwolenie wodnoprawne) lub studni chłonnej. W przypadku gdy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektujemy przydomową oczyszczalnię ścieków lub bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe - szambo. Projektujemy również przyłącza gazowe. Samo przyłącze podlega jedynie zgłoszeniu w odpowiedniej jednostce administracyjnej (np. Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski etc) Warto jednak zaznaczyć, iż przyłącze to przewód łączący gazociąg z węzełem gazomierzowym. Jeżeli urządzenie to znajduje się w szafce w linii ogrodzenia pozostała część przewodów to instalacja zewnętrzna i jej budowa wymaga uzyskania Decyzji Pozwolenia na Budowę.

Zewnętrzne sieci: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe

Projekt sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej bądź deszczowejlub sieci gazowej wykonujemy zarówno na zlecenie Gmin, Zakładów Komunalnych, Wodociągów jak i osób prywatnych. Jeżeli odpowiedni Zakład (wodociągowy, gazowy) nie ma w swoim Planie Inwestycyjnym budowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej etc do wysokości działki Inwestora wówczas my na zlecenie wykonamy takie opracowanie wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Niezależnie od długości czy to 100 m wodociągu czy 15 m czy też  może 20 km projekt taki podlega uzgodnieniom z:

 • dostawcą mediów,
 • właścicielem lub zarządcą działki po której przebiega sieć,
 • ZUD,
 • rzeczoznawcą PPOŻ, jeśli występują hydranty.

No i oczywiście rozpoczęcie robót przy budowie sieci musi być poprzedzone uzyskaniem Decyzji Pozwolenia na Budowę.

Całą procedurę przeprowadzają nasi Projektanci z Uprawnieniami, Inwestor otrzymuje od nas gotową dokumentację projektową z kompletem uzgodnień i pozwoleń.


 

Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2024
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Optymalziacja SEO: webiti.pl

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: