mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Projekt zjazdu z drogi publicznej

Budowa zjazdu pozornie wydaje się prostym zadaniem. Jednak niejednokrotnie Inwestorzy, chcący samodzielnie wykonać dojazd do swoich posesji, przekonywali się jak bardzo jest to skomplikowane przedsięwzięcie. Obejmuje ono dopełnienie szeregu formalności administracyjnych m.in. z zarządcami dróg, jednostkami architektoniczno-budowlanymi, jak również zagadnienia czysto budowlane, w tym znalezienie rzetelnych fachowców deklarujących realizację zjazdu zgodnie z zatwierdzonym projektem i w ustalonym terminie. Dla osoby niedoświadczonej w nadmienionym temacie, próba samodzielnego zaprojektowania i wybudowania zjazdu może doprowadzić do znacznego wydłużenia terminu realizacji inwestycji lub do nieprawidłowego jej wykonania, a w skrajnych przypadkach nawet do braku zgody na jej realizację (z powodu np. niedostatecznego dopełnienia formalności).

Pozwolenie na budowę zjazdu z drogi na posesję 

W związku z powyższym, możemy śmiało stwierdzić, że pozorna oszczędność, wynikająca z chęci samodzielnej realizacji inwestycji, może skutkować znacznym zwiększeniem kosztów, już i tak dosyć kosztownego przedsięwzięcia, którym jest budowa zjazdu z drogi na posesję wymarzonego domu.

Chcąc oszczędzić Państwa czas i nerwy, oferujemy wykonanie projektu zjazdu wraz z dopełnieniem wszelkich niezbędnych formalności. Zakres prac obejmuje:

  • uzyskanie mapy do celów projektowych,
  • inwentaryzacja w terenie,
  • koncepcja zjazdu - uzgodniona z Inwestorem,
  • wniosek do odpowiedniego zarządcy drogi na lokalizację, przebudowę zjazdu oraz przygotowanie odpowiednich załączników,
  • określenie warunków gruntowo - wodnych,
  • przygotowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, w przypadku, gdy pod zjazdem występuje przepust,
  • uzyskanie uzgodnień z zarządcami infrastruktury technicznej, która może przebiegać pod projektowanym zjazdem,
  • złożenie wniosku o pozwolenie na budowę zjazdu z opracowaniem wszystkich załączników i ostateczne uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie w odpowiednich jednostkach organizacji ruchu w obrębie projektowanego zjazdu na czas wykonywania prac budowlanych oraz docelowej po wybudowaniu planowanego zjazdu,
  • opcjonalnie - pomoc w realizacji zjazdu - robót budowlanych z wykorzystaniem personelu zaprzyjaźnionych doświadczonych firm brukarskich.

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2024
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Optymalziacja SEO: webiti.pl

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: