mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Projekt stacji uzdatniania wody

Wydajność Stacji Uzdatniania Wody określona zostaje na podstawie zatwierdzonych zasobów oraz aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ponieważ  zazwyczaj jakość ujmowanej wody z ujęcia nie spełnia wymogów  podanych w rozporządzeniu o  jakości wody przed zasileniem nią sieci wymagane jest jej uzdatnienie.

Układ technologiczny SUW

Standardowy układ technologiczny wygląda następująco:

 • ujęcie wody podziemnej,
 • napowietrzanie (ciśnieniowe lub otwarte),
 • filtracja (jedno- lub dwustopniowa) w filtrach ciśnieniowych ze złożem warstwowym, dobranym odpowiednio do parametrów ujmowanej wody,
 • dezynfekcja.

Przykładowy układ konstrukcyjny stacji przedstawia się następująco:

 • studnie wyposażone w kompaktowe obudowy wraz z uzbrojeniem w pompy głębinowe Iº,
 • desorber wraz z wentylatorem do napowietrzania wody bądź ciśnieniowy aerator,
 • zestaw pomp przewałowych II° w przypadku desorbera,
 • ciśnieniowe, pionowe filtry wypełnione złożem warstwowym,
 • zestaw do płukania filtrów w postaci:
  • pompy płuczącej,
  • dmuchawy do płukania powietrzem,
 • zestaw pomp sieciowych wirowych pionowych wielostopniowych zasilanych falownikiem uwzględniających zasilanie sieci hydrantowej w wypadku pożaru,
 • zestaw do dezynfekcji wody (dozowanie podchlorynem sodu) w postaci pompy dozującej oraz zbiornika roboczego,
 • sprężarka do zasilania napędów pneumatycznych;
 • zbiornik wyrównawczy wody czystej
 • odstojnik
 • neutralizator

Opis przykładowej pracy stacji uzdatniania wody

Układ technologiczny Stacji Uzdatniania Wody ma zapewnić parametry wody uzdatnionej określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Stacja pracuje zazwyczaj w układzie dwu- lub trzystopniowego  pompowania wody. Woda surowa czerpana ze studni głębinowych pompami głębinowymi tłoczona będzie na urządzenie otwartego napowietrzania /desorber/ (lub aerator- ciśnieniowe napowietrzanie), w którym następować będzie jej natlenienie za pomocą powietrza dostarczanego przez wentylator. Celem napowietrzania jest odgazowanie i wprowadzanie do wody tlenu pozwalającego na utlenienie związków żelaza do postaci strącalnej.  Ze zbiornika czerpalnego znajdującego się w dolnej części desorbera woda podawana będzie zestawem pomp przewałowych na filtry i dalej do zbiornika wody czystej. Ze zbiornika woda czysta pompami sieciowym zasila sieć wodociągową. Pompy pracują w pełnej automatyce. Przemiennik częstotliwości sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem sprzężonym z przetwornikiem ciśnienia, zainstalowanym na rurociągu tłocznym zasilającym sieć wodociągową oraz przepływomierzem. Następuje sterowanie falownikiem w zależności od ciśnienia w sieci wodociągowej oraz chwilowego rozbioru. Uzdatniona woda poddawana jest dezynfekcji poprzez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu doprowadzającego wodę na zbiornik wody czystej oraz do rurociągu podającego wodę do sieci.

Filtracja wody prowadzona jest na filtrach wypełnionych będą złożem filtracyjnym, ułożonym na podsypce żwirowej. Podczas filtracji w pierwszej kolejności następuje utlenienie i usuwanie związków żelaza, w następnej związków manganu.

Filtry pracują w pełni automatycznie i wyposażone są w przepustnice regulacyjne, sterowane elektrycznie i odcinające, sterowane pneumatycznie, przepływomierze elektromagnetyczne oraz orurowanie. Płukanie filtrów odbywa się automatycznie powietrzem podawanym przez dmuchawę oraz wodą uzdatnioną podawaną pompą płuczącą. Dopłukiwanie filtrów (spust pierwszego filtratu) realizowane jest wodą surową napowietrzoną. Popłuczyny i pierwszy filtrat zazwyczaj kierowane są do odstojnika i dalej do naturalnego odbiornika (np. rów).

Etapy procesu projektowego

Zapraszamy do współpracy

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2023
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: