mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Legalizacja urządzeń wodnych

Odprowadzasz nieświadomie wody opadowe, drenażowe do rowu?

Wybudowałeś wylot betonowy i okazało się, że jest nielegalny?

Przeprowadzimy za Ciebie całą procedurę legalizacyjną urządzenia wodnego i uzyskamy decyzję na odprowadzenie wód opadowych do rowu.

Jest to niestety dosyć czasochłonna procedura i jeśli chodzi o legalizację wylotu, dosyć kosztowna.

Opłata za legalizację urządzenia

Sama opłata skarbowa za legalizację urządzenia wodnego to koszt 5700 PLN, do tego dochodzą ceny opracowania operatu wodnoprawnego, pozyskania niezbędnych załączników (wypisów, wyrysów).

W zależności od Zarządu Zlewni czas oczekiwania na decyzję legalizacji urządzenia wodnego wynosi  5-8mcy.

W przypadku nielegalnego odprowadzenia wód opadowych do rowu mamy dwa postępowania:

 • na legalizację wykonanego urządzenia wodnego: wylotu,
 • na uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną: odprowadzenie do urządzenia wodnego  wód opadowych, roztopowych i drenażowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej.

Do obu wniosków dołączamy takie dokumenty:

 1. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności (bez specjalistycznych określeń);
 2. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana);
 3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy (jeżeli są wymagane);
 4. ocena wodnoprawna (jeżeli jest wymagana);
 5. wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
 6. mapę sytuacyjno-wysokościową, pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania, lub inną mapę opatrzoną przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiednią klauzulą urzędową;
 7. odpowiednie szkice lub rysunki;
 8. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
 9. zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

 

Etapy procesu leglizacji

Zapraszamy

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2024
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Optymalziacja SEO: webiti.pl

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: