mgr inż. M.ałgorzata Chętkiewicz » 721 795 721 »

Projekt przyłącza wodociągowego

Od czego zacząć?

Dwa podstawowe dokumenty do sporządzenia projektu przyłącza wodociągowego to warunki techniczne wydane przez odpowiedni zakład wodociągowy oraz mapa (do celów projektowych bądź zasadnicza). Zazwyczaj Inwestor udziela nam pełnomocnictwa a my w jego imieniu uzyskujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

W przypadku nowoprojektowanych budynków Inwestor przekazuje nam:

 • rzut i przekrój budynku, (głębokość ławy/płyty fundamentowej; wyjście instalacji z budynku; lokalizacja wodomierza),
 • skan czystej mapy do celów projektowych,
 • skan pełnomocnictwa (przesyłamy druk do wypełnienia),
 • zagospodarowanie terenu- od Architekta (by uniknąć kolizji z projektowaną infrastrukturą).

Jeśli podłączamy do wodociągu istniejący budynek na miejscu dokonujemy pomiarów i szkiców kondygnacji, na której zlokalizowany będzie wodomierz.

W przypadku braku pomieszczenia spełniającego wymogi lokalizacji wodomierza projektuje się studnię wodomierzową.

Projektujemy przyłącza wodociągowe

Czas realizacji projektu przyłącza wod-kan:

Do tygodnia od przekazania nam kompletu dokumentów przesyłamy Inwestorowi projekt do zatwierdzenia i następnie składamy go do Zakładu Wodociągowego oraz Zarządcy Drogi (do miesiąca zamykamy się z formalnościami)

Elementy przyłącza wodociągowego:

 • Wpięcie do sieci wodociągowej za pomocą:
  • ANZ - armatura nawiercająco - zamykająca,
  • bejma siodłowa z tuleją kołnierzową,
  • nasada rurowo- kołnierzowa.
 • Przewód (obecnie przyłącza wykonuje się z  PEHD SDR 11,17 PN 10 o średnicach Dz = 32-63 mm)
 • Opomiarowanie - wodomierz (lokalizacja)
 • Oznakowanie

Lokalizaja wodomierza

Zwykle Zakłady Wodociągowe wymagają lokalizacji wodomierza w budynku, tuż za pierwszą ścianą, gdzie zapewniony jest swobodny dostęp, wysokość nie mniejsza niż 1,8 m, zapewnione jest właściwe oświetlenie, wentylacja oraz temperatura nie spada poniżej 4oC . Wodomierz powinien być zabudowany zgodnie z normą PN-B-10720, PN-ISO 7858-2, PN- ISO 4064-1,2,3 na wysokości 0,4m -1.0m. Zabudowa w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym dwustronnym umocowaniem na konsoli wodomierzowej.

Zarówno przed jak i za wodomierzem głównym zainstalowane zostaną zawory odcinające. Zgodnie z norma PN-EN1717:2003 IDT z października 2003 r. za zaworem głównym zainstalowany zostanie zawór antyskażeniowy typu EA.

Oznakowanie

Na całej długości przewodu wodociągowego należy na wysokości 30 cm nad wierzchem rury ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową z wyprowadzeniem do skrzynki zasuwowej.

Etapy procesu projektowego

Etapy procesu projektowego:

 1. Koncepcja, ustalenia z Inwestorem, wizja w terenie
 2. Uzyskanie uzgodnienia w Zakładzie wodociągowym
 3. Uzyskanie Decyzji  z Gminy
 4. Uzyskanie Protokołu z narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP) - jeśli wymagane
 5. Zgłoszenie w Starostwie lub Urzędzie Miasta - jeśli wymagane           

Przykładowe projekty:

 • schemat węzła wodomierzowego
 • przykładowy profil
 • studzienka wodomierzowa
 • rzut kondygnacji (może być PDF)

Firma

Wszystkie prawa zastrzezone ©
Aqua Inżynieria 2011-2024
Polityka prywatności
i informacja o cookies

Dane firmy: do faktury

Mapa serwisu

Optymalziacja SEO: webiti.pl

Więcej o nas:

Projektowanie przyłączy, projekty sieci wodociągowych, wod-kan, dofinansowanie do ogrzewania, projekt kawka.

Zasięg działania: